język polski język angielski język niemiecki
Zarezerwuj wizytę+48 61 844 27 27

O nas

Centrum Okulistyczne Św. Jerzego należy do jedynej i największej międzynarodowej sieci klinik chirurgii okulistycznej Optegra. Dzięki temu, możemy zaoferować szeroki zakres usług, zapewnić najwyższą jakość medyczną z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz wysokie standardy obsługi pacjenta.

Centrum zapewnia mieszkańcom Wielkopolski dostęp do bezpłatnych specjalistycznych świadczeń okulistycznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również prywatnych wizyt odpłatnych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Optegra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
i
Centrum Okulistyczne Św. Jerzego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana)

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

Optegra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4971 (Spółka Przejmująca)

ze

spółką Centrum Okulistyczne Św. Jerzego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 14, 60-476 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 473975

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Spółki Centrum Okulistyczne św. Jerzego Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Centrum Okulistyczne św. Jerzego Sp. z o. o. na Spółkę
Optegra Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

Załączniki:
1.Uchwała Zarządu Optegra Polska sp. z o.o.
2. Plan Połączenia wraz z załącznikami

Oświadczenie o połączeniu spółek

CLOSE
CLOSE