język polski język angielski język niemiecki
Zarezerwuj wizytę+48 61 844 27 27

Jaskra

Jaskra to choroba nerwu wzrokowego powodująca jego postępujący zanik, który doprowadza z czasem do całkowitej i nieodwracalnej utraty wzroku. Jednym z czynników podnoszących ryzyko zachorowania na jaskrę jest podwyższone ciśnienie wewnątrz gałkowe. Zbyt wysokie ciśnienie wywiera nadmierny nacisk na dno oka, uszkadzając bezpośrednio włókna nerwowe siatkówki.

Najczęstszą formą jaskry, w populacji europejskiej, jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Rozwija się samoistnie u osób po 30-40 roku życia i przez wiele lat przebiega niezauważalnie dla chorego. Choroba postępuje bezboleśnie i początkowo nie pogarsza widzenia. Wynika to z faktu, że przy patrzeniu obojgiem oczu pola widzenia prawego i lewego oka nakładają się na siebie, tworząc jeden obraz. W ten sposób wypełniają się luki w obrazie jednego oka i samodzielnie wykrycie schorzenia jest praktycznie niemożliwe. Celem leczenia jaskry jest zahamowanie postępującego nerwu wzrokowego w stopniu, który umożliwia zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia. Dożywotnie leczenie jaskry powinno odbywać się tak, aby nie pogarszać jakości życia pacjenta.

Aktualnie jedynym środkiem powstrzymującym postęp choroby we wszystkich typach jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrz gałkowego tak, aby osiągnąć jego bezpieczny poziom.
Obniżenie ciśnienia osiąga się przez leczenie, farmakologiczne, laserowe lub operacyjne. Dobór odpowiedniego leczenia zależy od typu i stopnia zaawansowania jaskry. Trzeba jednak pamiętać, że operacja nie poprawia ani nie przywraca wzroku. W przypadku jaskry najważniejsza jest profilaktyka. Badaniom raz na dwa lata powinny poddawać się wszystkie osoby powyżej 35 roku życia a raz do roku osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Szczególnie istotne jest monitorowanie rodziny osoby chorej na jaskrę ponieważ jest to schorzenie genetyczne.

W Centrum Medycznym pracują lekarze okuliści posiadający wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu jaskry. Uczestniczyli od początku w Programie Wczesnego Wykrywania Jaskry finansowanego z budżetu NFZ, wykonując kilka tysięcy badań rocznie. Po zaprzestaniu finansowania przez NFZ Program prowadzimy w oparciu o współpracę i finansowanie z budżetów samorządów lokalnych, zapewniając profilaktykę mieszkańcom miast i wsi.

W Centrum Medycznym zapewniamy nie tylko diagnostykę na najwyższym poziomie, ale również leczenie farmakologiczne i laseroterapię. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

CLOSE
CLOSE